dagverblijf voor gehandicapte jonge mensen teller
dagverblijf voor gehandicapte jonge mensen, Varanasi, India : een van de afgeronde projecten van REMEDI
Aanvang Project Sep 1999 Voortgang Genoeg hulp ontvangen
Afronding Project Jan 2000 Prognose

Alle op dit moment hulpbehoevende projecten waarbij REMEDI intermedieert!
Lees hier over de projecten van REMEDI die nu zonder hulp verder lopen!

PROJECT OMSCHRIJVING

Divya Jyoti is een dagverblijf voor verstandelijke / meervoudige gehandicapte jonge mensen in de leeftijd 14 t/m 25 jaar in de stad Varanasi, India. Het is in 1997 gestart als een persoonlijk initiatief van dhr. Nathan en zijn vrouw Sheela die zich het lot van gehandicapten hebben aangetrokken.

Het algemene doel van het project is om jonge mensen met een verstandelijke / meervoudige handicap de mogelijkheid te bieden om vaardigheden te leren, waarmee zij in de toekomst door te werken een zekere mate van zelfstandigheid kunnen bereiken en mogelijk deels in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Dit doel wordt door de huidige groep pupillen deels reeds bereikt door het maken van wandkleden, wenskaarten en kaarsen. Deze producten worden aangepast al naar gelang van de marktvraag. Ook is er een tuintje bij het center dat door de deelnemers onderhouden wordt. Hiermee wordt niet alleen aan het algemene doel gewerkt, maar ook aan het genereren van inkomsten ten bate van het verder opbouwen van het project.

Een tweede minstens zo belangrijk doel is, dat de leerlingen meer zelfrespect krijgen en ook de omgeving ziet dat zij geen nutteloze personen zijn die niks kunnen. Dat is namelijk het beeld dat veel mensen in India hebben over verstandelijke gehandicapten.

In het ochtend- en middagprogramma is er tijd voor zelfstandigheidtraining. Hier leren zij, al naar gelang hun niveau, basis wiskunde en taal (o.a. het schrijven van hun eigen naam en het alfabet), en het verbeteren van hun sociale vaardigheden. Ook de ouders worden gemotiveerd hier aan mee te werken, o.a. door hen mee te nemen op bezoek. Ze krijgen training in de 5 zintuigen, persoonlijke hygiëne en huishoudelijke taken. Naast dit alles is er ruimte voor ontspanning door muziek en drama, wat een dubbele functie heeft doordat het ook hun communicatievermogen bevorderd. Elke morgen word er yoga beoefend en is er fysiotherapie voor de meervoudig gehandicapten.

De nieuwe onderdelen

Een nieuw te starten onderdeel is het werken met (timmer)gereedschap. Dit is een gebied met nieuwe mogelijkheden en met nieuwe toepassingen, zoals het maken van houten speelgoed en/of sierobjecten, zoals opbergdoosjes. Dit idee is ontstaan toen de heer Nathan op werkbezoek was bij de ondersteunende organisatie, de Internationale Jeugduitwisseling (IJU) te Arnhem. Zij hebben Dhr. Nathan twee maal uitgenodigd in Nederland om hier inspiratie en vakkennis op te doen.

Een tweede onderdeel is leren om te gaan met een nog aan te schaffen lichtdruktafel. Hiermee kunnen de drukwerkkosten omlaag, en is er een mogelijkheid om opdrachten van buitenaf, zoals drukwerk, visitekaartjes, briefpapier, en andere ansichtkaarten te drukken.

Een derde onderdeel is het zelf maken van papier. Dit kan naast het eigen gebruik ook worden verkocht, afhankelijk van de kwaliteit.

Een QuickTime filmpje (11Mb) laat Divya Jyoti in detail zien.

LAATSTE ONTWIKKELINGEN

Terug rapportage melde dat het geld begin december is ontvangen.
Dit rapport bevatte ook een bestedingsoverzicht.
REMEDI doet geen ondersteuning door het salaris van Nathan te betalen, en wacht op de indiening van een vervolgproject op het medische vlak.

ventilator stoel lamp aan
cassette radio lamp uit

REMEDI wijst andere stichtingen er op dat Nathan een betrouwbare leverancier kan zijn voor ansichtkaarten zoals afgebeeld.

Foto verslag

Voorkant van een van de kaarten gemaakt in India.

Het maken van kaarten in spattechniek, zittend op de grond. Dit behoort nu bijna tot het verleden. Nu is er een goede tafel.

Voorkant van een van de kaarten gemaakt in India.

Ook in India kennen ze het spel: 'de stoelendans'. Niet alleen goed voor de ontspanning, maar ook voor het trainen van de balans. Sommige deelnemers zijn bang om te rennen. En actie = reactie: wat te doen als de muziek stopt! Deze activiteit is mogenlijk gemaakt door de aanschaf van de radio (niet te zien op de foto).

Voorkant van een van de kaarten gemaakt in India.

Arbin en Binita zijn aan het dansen op het einde van de dag ter ontspanning. Dit kan nu met de nieuw gekochte radio!

Voorkant van een van de kaarten gemaakt in India.

De tafel is klaar! En een 2de is in de maak. Rinku doet nog wat schuurwerk. Het echte werk met gereedschap voor de deelnemers zal langzaam worden opgebouwd. De rode stoel is de stoel waarop gewerkt gaat worden.

Voorkant van een van de kaarten gemaakt in India.

Nilu hangt het nog natte papier op. Een activiteit die nog in de testfase zit.

Voorkant van een van de kaarten gemaakt in India.

Elke morgen begint de dag bij Divya Jyoti met een (hindoe) gezang, waarbij iedereen een muziekinstrument bespeelt.

Aanbod

Briefkaarten uit India gemaakt door geestelijk en lichamelijk gehandicapte jongeren voor het - Tehuis voor geestelijk en lichamelijk gehandicapten in Varanasi (India) - project. Deze briefkaarten zijn ook te koop in de wereldwinkel in Tiel (Leiden volgt), in Ziezo, Utrecht en Okado, 1e Sweelinckstraat 18 in Amsterdam, en in de winkels van/door en voor Verstandelijk gehandicapten.

Voorbeeld

Voorkant van een van de kaarten gemaakt in India. Achterkant (vergroot) van een van de kaarten gemaakt in India.

Andere Voorbeelden

Voorkant van een van de kaarten gemaakt in India. Voorkant van een van de kaarten gemaakt in India. Voorkant van een van de kaarten gemaakt in India. Voorkant van een van de kaarten gemaakt in India.

ONDERSTEUNENDE ORGANISATIE

De Stichting Betuwe Wereldwijd, Internationale Jeugduitwisseling te Arnhem, REMEDI

CONTACT PERSOON

Projectcoördinator:

Naam: Sharai Boesveld
Organisatie: Internationale Jeugduitwisseling te Arnhem
Email-adres: sharaicat@hotmail.com

Locale contact persoon:

J.S. Nathan
Divya Jyoti, Varanasi, India
Email adres: nathan_36@hotmail.com

B.31/53-2 Sankat Mochan
Bhogadir Colony
Lanka
Varanasi
221 005 U.P.
India

BENODIGDE MATERIALEN

 • 3 werktafels en 14 stoelen voor betere hygiënische werkomstandigheden en een betere werkhouding. Er wordt momenteel op de grond gewerkt, met als gevolg spierpijn, schaafwonden, ontstekingen.
 • EHBO-pakket, voor arbeidsongevallen e.d.
 • Aanpassingen om met gereedschappen te werken, afhankelijk van de handicap.

De Stichting Betuwe Wereldwijd heeft een gereedschapskoffer met inhoud gedoneerd. Op 3 oktober 1999 is Sharai Boesveld als vrijwilliger naar dit project vertrokken via een IJU uitwisselingsprogramma. Naast bovengenoemd project wil ze als begeleidster ook ontwikkelingsmateriaal, zoals taalontwikkelingsspelen introduceren.

BENODIGDE VRIJWILLIGERS

De heer Nathan heeft de afgelopen 2 jaar het project draaiende weten te houden dankzij persoonlijke giften.

BENODIGDE FINANCIËN

Begroting


NLG 200,= Hout voor tafels en stoelen
NLG 150,= lichtdruktafel
NLG  75,= TL en fan (om de slecht verlichte,
      en warme kamer beter werkbaar
      te maken)
NLG 250,= IJzeren archiefkast (om de
      belangrijke papieren en de 
      dure materialen veilig en netjes 
      op te bergen)
NLG 200,= Telefoonaansluiting (hierdoor
      word het center beter bereikbaar
      en gaan de publieke telefoonkosten
      omlaag)
NLG  75,= Taperecorder (voor het muziek
      programma)
  --------
NLG 1050,= Subtotaal

----------------------------------------------
NLG 100,= Huur center
NLG 150,= Productie materialen (verf 
      karton, potloden, lijm en
      stof)
NLG  10,= Telefoonkosten (in plaats van
      de NLG 20,= per maand voor
      publieke telefoon)
NLG  15,= Reiskosten (voor veldwerk,
      donatiecollectie en ouders-
      bezoek)
NLG  15,= Electriciteit
NLG  25,= Administratie
NLG  10,= krant en vakblad (om op de hoogte
      te blijven van de laatste 
      ontwikkelingen)
  --------
NLG 315,= Subtotaal per maand
----------------------------------------------

NLG 950,= de 3 maanden Nov, Dec, Jan.
  --------
NLG 2000,= Totaal

U kunt een donatie in stappen van USD 50,= doen via PayPal:

Stichting REMEDI
Postbus 170
2300 AD LEIDEN
giro 42.51.896 t.n.v. Stichting REMEDI
Back to the HOME page of REMEDI
This site is designed and maintained by WebSter.WebSter Valid HTML 4.01! Correct CSS!