Project aanmelding bij REMEDI teller
Este formular en español

Een project aanbieder meldt zich bij de Stichting REMEDI aan met een werkplan (zie > project formulier). Na de beoordeling op haalbaarheid en accordering van dit werkplan, wordt de aanbieder projectcoördinator.

De projectcoördinator maakt dan deel uit van de Stichting REMEDI. De Stichting REMEDI ondersteunt hem gedurende het hele trajekt d.m.v. materiaalwerving, werving van deskundigen, fondswerving, schrijven van subsidieaanvragen , publiciteit e.d.

Een projectcoördinator is verantwoordelijk voor het verloop van het project. Om de voortgang van een project te kunnen bespreken woont hij het project overleg bij.

Het Project Formulier

Adresgegevens

Uw naam / name: Geslacht / sex: v / f m
Organisatie / organisation:    
Straat / street: Nummer / street number:
Extra adres / extra address information:    
Postcode / postal code: Plaats / town:
Staat / state: Land / country:
Telefoonnummer / Telephone number: Faxnummer / fax number:
Email adres / email address: Home page:

1. Projectbeschrijving / project description

 • Locatie / location (land, streek stad)
 • Soort instelling / type (ziekenhuis, kliniek, opvangcentrum)
 • Ondersteunende organisaties / supporting organisations (lokaal en buitenland)
 • Contactpersoon / contact person (in Nederland en lokaal)
 • Beschrijving van het project / description of project

2. Verlangens / desires

Benodigde materialen / necessary material
 • Medisch: (laboratorium, operatiekamer)
 • Verpleegkundig: (verbandmiddelen, bedden, rolstoelen etc.)
 • Ondersteunend: (auto, video)
 • Reeds voorzien: (hier vermelden wat vanuit Nederland is gedoneerd en wanneer)
Benodigde vrijwilligers / necessary volunteers
 • Medisch: (discipline en aantal)
 • Paramedisch: (discipline en aantal)
 • Ander: (discipline en aantal)
Reeds voorzien / allready available: (lokaal en buitenlands personeel)
 • Medisch: (discipline en aantal)
 • Paramedisch: (discipline en aantal)
 • Ander: (discipline en aantal)

3. Benodigde Financieën (begroting op jaarbasis eventueel apart) / necessary finances

 • projectkosten / projectcosts
 • reis- en verblijfkosten / travel and local costs
Reeds voorzien / allready available: (wat is er reeds gedoneerd)
 • projectkosten / projectcosts
 • reis- en verblijfkosten / travel and local costs

Wilt U informatie toegestuurd krijgen / would you like to receive more information?

meer informatie / more information
geen info meer / no more informatio

Stichting REMEDI
Postbus 170
2300 AD LEIDEN
giro 42.51.896 t.n.v. Stichting REMEDI
Back to the HOME page of REMEDI
This site is designed and maintained by WebSter.WebSter Valid HTML 4.01! Correct CSS!

Aantal bezoekers: Counter